โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2


ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ


ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
7
10
17
1
อบ.2
2
3
5
1
รวม อบ.
9
13
22
2
ป.1
4
5
9
1
ป.2
2
6
8
1
ป.3
6
3
9
1
รวมช่วงชั้นที่ 1
12
14
26
3
ป.4
2
6
8
1
ป.5
2
8
10
1
ป.6
14
5
19
1
รวมช่วงชั้นที่ 2
18
19
37
3
รวมประถม
30
33
63
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมช่วงชั้นที่ 3
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
39
46
85
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย. 56

Loading...

นายสังข์ ปาณศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านนาตาลเหนือ

นายถวิล สาริโก
นางดวงจันทร์ แซ่จิวโรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เครือข่าย: ทุ่งหลวงต่างคำ โทรศัพท์: 042-423675 อีเมล์: 4302-0031@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นางสุวดี คำหงษา โทรศัพท์: 2862326276 อีเมล์: notmail.com
@Moodu CMS V. 1.11.55 พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ