ข้อมูลคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์

ข้อมูลคอมพิวเตอร์


จำนวนคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน
งบประมาณ สพฐ.
      20 เครื่อง
จัดหาเอง/บริจาค:
      7 เครื่อง
รวม
      27 เครื่อง
ใช้งานได้:
      25 เครื่อง
ใช้งานไม่ได้:
      2 เครื่อง
จำนวนคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารจัดการ
งบประมาณ สพฐ.
      0 เครื่อง
จัดหาเอง/บริจาค:
      3 เครื่อง
รวม
      3 เครื่อง
ใช้งานได้:
      2 เครื่อง
ใช้งานไม่ได้:
      1 เครื่อง
จำนวนคอมพิวเตอรทั้งหมด
คอมพิวเตอร์:
      30 เครื่อง
ใช้งานได้:
      27 เครื่อง
ใช้งานไม่ได้:
      3 เครื่อง

 

ข้อมูล ณ วันที่ 2012-08-29 11:52:14 น.


ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ระบบอินเทอร์เน็ตโครงการ MOEnet
ผู้ให้บริการ:
      TOT
ประเภท:
      IP VPN
ความเร็ว:
      2048/2048 Kbps
สถานะการใช้งาน:
      ใช้งานได้ดี

ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนเช่าเอง
ผู้ให้บริการ:
       -
ประเภท:
       -
ความเร็ว:
       -
สถานะการใช้งาน:
       -
งบประมาณ/เดือน:
       -

ระบบเครือข่าย
ระบบเครือข่าย (LAN):
       มีระบบเครือข่าย LAN
ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN):
       มีระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN)


ข้อมูล ณ วันที่ 2013-02-28 15:42:54 น.

นายอนุสรณ์ วรรณาวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านพระบาทนาหงส์
นางจันทร์เจ้า บุระวัฒน์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านพระบาทนาหงส์

นางสาวธนัชพร บุญปัน
นายบุญถิ่น คำยาโรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เครือข่าย: รัตนวาปี โทรศัพท์: 042-019513 อีเมล์: 4302-0150@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นายอภิศร ทิพเสนา โทรศัพท์: อีเมล์: krooyai@gmail.com
@Moodu CMS V. 1.11.55 พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ