โรงเรียนบ้านโปร่งสำราญ
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2


ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนบ้านโปร่งสำราญ


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนบ้านโปร่งสำราญ

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1043660440
รหัส Smis 8 หลัก :
  43020154
รหัส Obec 6 หลัก :
  660440
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโปร่งสำราญ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  -
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านโปร่งสำราญ-กาญจนา
ตำบล :
  พระบาทนาสิงห์
อำเภอ :
  รัตนวาปี
จังหวัด :
  หนองคาย
รหัสไปรษณีย์ :
  43120
โทรศัพท์ :
  0-4248-0221
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  -
อีเมล์ :
  4302-0154@nongkhai2.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  รัตนวาปี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.พระบาทนาสิงห์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง สพป.นค. 2:   
  21 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอรัตนวาปี:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 0000-00-00 00:00:00
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายมนชัย วงษ์คำหาญ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโปร่งสำราญ

นางสมใจ พิสัยพันธ์ /พรมมา
นายสุทัศน์ พิสัยพันธ์โรงเรียนบ้านโปร่งสำราญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เครือข่าย: รัตนวาปี โทรศัพท์: 0-4248-0221 อีเมล์: 4302-0154@nongkhai2.go.th

@Moodu CMS V. 1.11.55 พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ