โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2


ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1043660233
รหัส Smis 8 หลัก :
  43020011
รหัส Obec 6 หลัก :
  660233
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  หมู่บ้านตัวอย่าง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  -
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านอยู่ดีมีสุข
ตำบล :
  จุมพล
อำเภอ :
  โพนพิสัย
จังหวัด :
  หนองคาย
รหัสไปรษณีย์ :
  43120
โทรศัพท์ :
  042-470254
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  -
อีเมล์ :
  4302-0011@nongkhai2.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  จุมพล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.จุมพล
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง สพป.นค. 2:   
  23 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอโพนพิสัย:   
  23 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 0000-00-00 00:00:00
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายชาญชัย ไชยคำภา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
หมู่บ้านตัวอย่าง

นางนิตยา ภูละคร
นางภควดี บูชาทิพย์โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เครือข่าย: จุมพล โทรศัพท์: 042-470254 อีเมล์: 4302-0011@nongkhai2.go.th

@Moodu CMS V. 1.11.55 พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ