โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายสำราญ โอตาคาร
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
-
นางนิ่มนวล วงศ์มหา
ครู ชำนาญการพิเศษ
-
นางนุชจิรา จันดา
ครู ชำนาญการพิเศษ
-
นางสุพัตรา บริจาค
ครู ชำนาญการพิเศษ
-
นางนุชจิรา เหมสีดา
ครู ชำนาญการพิเศษ
-
นายสุรพงษ์ เสนาอาจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
-
นายแสวง สุทธิสาร
ครู ชำนาญการ
-
นางศิริลักษณ์/ปุณณภา ศิริมงคล/จิตต์รังษี
ครู ชำนาญการพิเศษ
-
นายพงษ์ศักดิ์ มะตาด
ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3
-

นายสำราญ โอตาคาร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโนนหนามแท่ง

นายแสวง สุทธิสาร
นางนิ่มนวล วงศ์มหาโรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เครือข่าย: ชุมช้างบ้านผือ โทรศัพท์: 042-430170 อีเมล์: 4302-0020@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: ยุพา ศรีนิล โทรศัพท์: 0872225618 อีเมล์: yup.ha.t@hotmail.com
@Moodu CMS V. 1.11.55 พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ