โรงเรียนบ้านนาดี
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ สพป.หนองคาย เขต 2

ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด สพป.หนองคาย เขต 2

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคา สพป.หนองคาย เขต 2

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

นายธวัชชัย หอมยามเย็น
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านนาดี

นางประชุมพร สาริโด
นางสุรีพรรณ เหรียญทอง/อุ่นเรือนโรงเรียนบ้านนาดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เครือข่าย: เฝ้าไร่ โทรศัพท์: - อีเมล์: 4302-0121@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: น.ส.สาริกา โคตรโสภา โทรศัพท์: 0810473925 อีเมล์: kroopik@gmail.com
@Moodu CMS V. 1.11.55 พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ