โรงเรียนบ้านแบง
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ สพป.หนองคาย เขต 2

ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด สพป.หนองคาย เขต 2

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคา สพป.หนองคาย เขต 2

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

นายสมบัติ คงปัญญา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านแบง
นายสมชาย โพธิ์ศรีลา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านแบง

นางนงลักษณ์ คงปัญญา
นางอรอุมา พลจางวางโรงเรียนบ้านแบง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เครือข่าย: วังหลวงหนองหลวง โทรศัพท์: 042-470275 อีเมล์: 4302-0137@nongkhai2.go.th

@Moodu CMS V. 1.11.55 พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ