ยินดีต้อนรับ  


นายประหยัด  โพนสิงห์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.หนองคาย เขต 2

ชื่อ-สกุล
  นายประหยัด    โพนสิงห์

ตำแหน่ง
  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
 
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  สพป.หนองคาย เขต 2
e-mail
  -
หมายเลขโทรศัพท์
  -