ยินดีต้อนรับ  

เมนูหลัก
ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
เลือกโรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1043660236
รหัส Smis 8 หลัก :
  43020014
รหัส Obec 6 หลัก :
  660236
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาเพียงใหญ่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  -
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   19   บ้านเสริมสุข
ตำบล :
  จุมพล
อำเภอ :
  โพนพิสัย
จังหวัด :
  หนองคาย
รหัสไปรษณีย์ :
  43120
โทรศัพท์ :
  042-016034
โทรสาร :
  042-016034
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  30/11/4071
อีเมล์ :
  napiangyai@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  จุมพล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.จุมพล
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง สพป.นค. 2:   
  7 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอโพนพิสัย:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2555 เวลา 21:35:49 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่

คำนวณเส้นทางจาก บ้านนาเพียงใหญ่ ไปยัง