ยินดีต้อนรับ  

[แสดงจำนวนทั้งหมด] [แสดงรายชื่อทั้งหมด] เลือกโรงเรียน

จำนวนข้าราชการครู จำนวน 1,007 คน ศึกษานิเทศก์ จำนวน 18 คน บุคลากรทางการศึกษา 38(2) จำนวน 35 คน ลูกจ้างประจำ จำนวน 74 คน
พนักงานราชการ จำนวน 9 คน ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 27 คน รวมทั้งหมด 1,170 คน

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
โรงเรียน/กลุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชี่ยวชาญ
สพป.หนองคาย เขต 2
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชำนาญการพิเศษ
สพป.หนองคาย เขต 2
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชำนาญการพิเศษ
สพป.หนองคาย เขต 2
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชำนาญการพิเศษ
สพป.หนองคาย เขต 2
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชำนาญการพิเศษ
สพป.หนองคาย เขต 2
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชำนาญการพิเศษ
สพป.หนองคาย เขต 2
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชำนาญการพิเศษ
สพป.หนองคาย เขต 2
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชำนาญการพิเศษ
สพป.หนองคาย เขต 2
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
สพป.หนองคาย เขต 2
ศึกษานิเทศก์ เชี่ยวชาญ
สพป.หนองคาย เขต 2
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
สพป.หนองคาย เขต 2
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ
สพป.หนองคาย เขต 2
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
สพป.หนองคาย เขต 2
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ
สพป.หนองคาย เขต 2
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
สพป.หนองคาย เขต 2
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
สพป.หนองคาย เขต 2
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
สพป.หนองคาย เขต 2
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
สพป.หนองคาย เขต 2
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ
สพป.หนองคาย เขต 2
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ
สพป.หนองคาย เขต 2
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
สพป.หนองคาย เขต 2
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ
สพป.หนองคาย เขต 2
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
สพป.หนองคาย เขต 2
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
สพป.หนองคาย เขต 2
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
สพป.หนองคาย เขต 2
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
สพป.หนองคาย เขต 2
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ
สพป.หนองคาย เขต 2
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ
สพป.หนองคาย เขต 2
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
สพป.หนองคาย เขต 2
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
สพป.หนองคาย เขต 2
เจ้าพนักงานธุรการ
สพป.หนองคาย เขต 2
นักจัดการงานทั่วไป
สพป.หนองคาย เขต 2
นักจัดการงานทั่วไป
สพป.หนองคาย เขต 2
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ
สพป.หนองคาย เขต 2
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
สพป.หนองคาย เขต 2
นักวิชาการพัสดุ
สพป.หนองคาย เขต 2
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ
สพป.หนองคาย เขต 2
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
สพป.หนองคาย เขต 2
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
สพป.หนองคาย เขต 2
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
สพป.หนองคาย เขต 2
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ
สพป.หนองคาย เขต 2
นิติกร ชำนาญการพิเศษ
สพป.หนองคาย เขต 2
นิติกร
สพป.หนองคาย เขต 2
เจ้าพนักงานธุรการ
สพป.หนองคาย เขต 2
นักทรัพยากรบุคคล
สพป.หนองคาย เขต 2
นักทรัพยากรบุคคล
สพป.หนองคาย เขต 2
นักทรัพยากรบุคคล
สพป.หนองคาย เขต 2
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ
สพป.หนองคาย เขต 2
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
สพป.หนองคาย เขต 2
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ
สพป.หนองคาย เขต 2
แสดงผล 1 ถึง 50 จากทั้งหมด 1,170 คน