ยินดีต้อนรับ  

ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Education Management Information System : EMIS)

22
ค้นหา
หรือ
***ขอให้เจ้าหน้าที่โรงเรียนทุกท่านลงทะเบียนก่อนเข้าใช้งานในระบบนะครับ***
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
อำเภอ
จำนวนตำบล
จำนวนโรงเรียน
จำนวนนักเรียน
จำนวนครู/บุคลากร
โพนพิสัย
11
9,373
670
รัตนวาปี
5
3,160
210
เฝ้าไร่
5
4,680
290
รวม
21
แนะนำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียนทั้งหมด


นายอริย์ธัช คำแพงเมือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์


นายหนูรัก นุชเนื้อ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าต่างคำ


นายโกศล ศรีมังคละ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาทับไฮนางชำนาญ เสนาอาจ
โรงเรียนบ้านบัว


นายพงษ์ศักดิ์ หมื่นเรือคำ
โรงเรียนบ้านตาลชุม


นายไพรัตน์ ตาลยงค์
โรงเรียนบ้านดงกำพี้

ข่าวประชาสัมพันธ์
สามารถดาวน์โหลดฐานข้อมูลเงินเดือนปี 2556 ได้แล้ว โพสเมื่อ 2015-01-29 09:56:52 น. อ่าน 1061 ครั้ง
การเปิดใช้งานเว็บไซต์โรงเรียน โพสเมื่อ 2015-01-24 14:52:40 น. อ่าน 376 ครั้ง
แจ้งปรับปรุงระบบใหม่ ในส่วนของระบบสมาชิก โพสเมื่อ 2015-01-24 12:30:38 น. อ่าน 354 ครั้ง
ขอให้เจ้าหน้าที่ข้อมูลโรงเรียนลงทะเบียนในระบบก่อนเข้าใช้งาน โพสเมื่อ 2015-01-29 09:57:05 น. อ่าน 352 ครั้ง
ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ( DATA CMS v 1.0 )
พัฒนาโดย:: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.หนองคาย เขต 2
@ICT Nongkhai2 By นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ