ยินดีต้อนรับ  

ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Education Management Information System : EMIS)

22
ค้นหา
หรือ
***ขอให้เจ้าหน้าที่โรงเรียนทุกท่านลงทะเบียนก่อนเข้าใช้งานในระบบนะครับ***
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
อำเภอ
จำนวนตำบล
จำนวนโรงเรียน
จำนวนนักเรียน
จำนวนครู/บุคลากร
โพนพิสัย
11
9,373
670
รัตนวาปี
5
3,160
210
เฝ้าไร่
5
4,680
290
รวม
21
แนะนำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียนทั้งหมด


ว่าที่ ร.ท.รัฐฐา มานัส
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดสั่ง


นายวีระ พินานิช
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนแพง


นายพงษ์พิทยา มาตรา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเมยนายธนกฤต ชนูนันท์
โรงเรียนบ้านดงดาล


นางอรพินทร์ โพธิ์หะนาม
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์


นายกิตติภพ วรบุตร
โรงเรียนบ้านกุดแคนโนนมันปลา

ข่าวประชาสัมพันธ์
สามารถดาวน์โหลดฐานข้อมูลเงินเดือนปี 2556 ได้แล้ว โพสเมื่อ 2014-10-25 20:21:15 น. อ่าน 1007 ครั้ง
การเปิดใช้งานเว็บไซต์โรงเรียน โพสเมื่อ 2014-10-22 11:22:42 น. อ่าน 360 ครั้ง
แจ้งปรับปรุงระบบใหม่ ในส่วนของระบบสมาชิก โพสเมื่อ 2014-10-22 12:03:02 น. อ่าน 343 ครั้ง
ขอให้เจ้าหน้าที่ข้อมูลโรงเรียนลงทะเบียนในระบบก่อนเข้าใช้งาน โพสเมื่อ 2014-10-19 19:27:17 น. อ่าน 337 ครั้ง
ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ( DATA CMS v 1.0 )
พัฒนาโดย:: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.หนองคาย เขต 2
@ICT Nongkhai2 By นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ