ยินดีต้อนรับ  

ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Education Management Information System : EMIS)

22
ค้นหา
หรือ
***ขอให้เจ้าหน้าที่โรงเรียนทุกท่านลงทะเบียนก่อนเข้าใช้งานในระบบนะครับ***
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
อำเภอ
จำนวนตำบล
จำนวนโรงเรียน
จำนวนนักเรียน
จำนวนครู/บุคลากร
โพนพิสัย
11
9,373
670
รัตนวาปี
5
3,160
210
เฝ้าไร่
5
4,680
290
รวม
21
แนะนำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียนทั้งหมด


นายไกรสร พิมพ์ประชา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจับไม้


นายสุระชัย ทินกระโทก
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชียงอาด


นายไพโรจน์ ชารีราษฎร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาลชุมนางวิไลวรรณ อุ่นศิริ
โรงเรียนบ้านรสลินคัคณางค์


นางทองมณี ศรีชัยชนะ
โรงเรียนบ้านคำปะกั้ง


นายยรรยง ไชยมาศ
โรงเรียนบ้านน้ำเป

ข่าวประชาสัมพันธ์
สามารถดาวน์โหลดฐานข้อมูลเงินเดือนปี 2556 ได้แล้ว โพสเมื่อ 2014-11-28 15:20:59 น. อ่าน 1034 ครั้ง
การเปิดใช้งานเว็บไซต์โรงเรียน โพสเมื่อ 2014-11-23 00:13:17 น. อ่าน 363 ครั้ง
แจ้งปรับปรุงระบบใหม่ ในส่วนของระบบสมาชิก โพสเมื่อ 2014-11-20 17:17:07 น. อ่าน 345 ครั้ง
ขอให้เจ้าหน้าที่ข้อมูลโรงเรียนลงทะเบียนในระบบก่อนเข้าใช้งาน โพสเมื่อ 2014-11-28 18:42:41 น. อ่าน 342 ครั้ง
ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ( DATA CMS v 1.0 )
พัฒนาโดย:: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.หนองคาย เขต 2
@ICT Nongkhai2 By นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ