ยินดีต้อนรับ  

ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Education Management Information System : EMIS)

22
ค้นหา
หรือ
***ขอให้เจ้าหน้าที่โรงเรียนทุกท่านลงทะเบียนก่อนเข้าใช้งานในระบบนะครับ***
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
อำเภอ
จำนวนตำบล
จำนวนโรงเรียน
จำนวนนักเรียน
จำนวนครู/บุคลากร
โพนพิสัย
11
9,373
670
รัตนวาปี
5
3,160
210
เฝ้าไร่
5
4,680
290
รวม
21
แนะนำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียนทั้งหมด


นายชารี แพนแสน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำปะกั้ง


นายไพโรจน์ ชารีราษฎร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาลชุม


นายวีระ พินานิช
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนแพงนางแจ่มจันทร์ ศรีระวงศ์
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด


นายอัธยา สารกุล
โรงเรียนบ้านหนองคอน


นายผดุงศักดิ์ ตรีพลี
โรงเรียนบ้านนายาง

ข่าวประชาสัมพันธ์
สามารถดาวน์โหลดฐานข้อมูลเงินเดือนปี 2556 ได้แล้ว โพสเมื่อ 2014-07-28 15:38:25 น. อ่าน 930 ครั้ง
การเปิดใช้งานเว็บไซต์โรงเรียน โพสเมื่อ 2014-07-28 06:35:02 น. อ่าน 333 ครั้ง
แจ้งปรับปรุงระบบใหม่ ในส่วนของระบบสมาชิก โพสเมื่อ 2014-07-28 21:57:43 น. อ่าน 329 ครั้ง
ขอให้เจ้าหน้าที่ข้อมูลโรงเรียนลงทะเบียนในระบบก่อนเข้าใช้งาน โพสเมื่อ 2014-07-24 17:53:16 น. อ่าน 319 ครั้ง
ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ( DATA CMS v 1.0 )
พัฒนาโดย:: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.หนองคาย เขต 2
@ICT Nongkhai2 By นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ