ยินดีต้อนรับ  

ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Education Management Information System : EMIS)

22
ค้นหา
หรือ
***ขอให้เจ้าหน้าที่โรงเรียนทุกท่านลงทะเบียนก่อนเข้าใช้งานในระบบนะครับ***
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
อำเภอ
จำนวนตำบล
จำนวนโรงเรียน
จำนวนนักเรียน
จำนวนครู/บุคลากร
โพนพิสัย
11
9,373
683
รัตนวาปี
5
3,160
212
เฝ้าไร่
5
4,680
289
รวม
21
แนะนำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียนทั้งหมด


นายคะนอง คำสิทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนิคมสร้างตนเองเปงจาน


นายไกรสร พิมพ์ประชา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจับไม้


นายสุรศักดิ์ เพียสุระ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลุ่มพัฒนานายกิตติพงษ์ พรมทอง
โรงเรียนบ้านผือ


นางอุไรวรรณ คำปัญญา
โรงเรียนบ้านหนองยาง


นายประศักดิ์ แกมจินดา
โรงเรียนบ้านนายาง

ข่าวประชาสัมพันธ์
สามารถดาวน์โหลดฐานข้อมูลเงินเดือนปี 2556 ได้แล้ว โพสเมื่อ 2014-04-18 23:38:29 น. อ่าน 819 ครั้ง
การเปิดใช้งานเว็บไซต์โรงเรียน โพสเมื่อ 2014-04-18 23:38:58 น. อ่าน 295 ครั้ง
แจ้งปรับปรุงระบบใหม่ ในส่วนของระบบสมาชิก โพสเมื่อ 2014-04-18 23:40:31 น. อ่าน 299 ครั้ง
ขอให้เจ้าหน้าที่ข้อมูลโรงเรียนลงทะเบียนในระบบก่อนเข้าใช้งาน โพสเมื่อ 2014-04-12 19:37:09 น. อ่าน 287 ครั้ง
ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ( DATA CMS v 1.0 )
พัฒนาโดย:: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.หนองคาย เขต 2
@ICT Nongkhai2 By นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ