ยินดีต้อนรับ  

ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Education Management Information System : EMIS)

22
ค้นหา
หรือ
***ขอให้เจ้าหน้าที่โรงเรียนทุกท่านลงทะเบียนก่อนเข้าใช้งานในระบบนะครับ***
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
อำเภอ
จำนวนตำบล
จำนวนโรงเรียน
จำนวนนักเรียน
จำนวนครู/บุคลากร
โพนพิสัย
11
9,373
670
รัตนวาปี
5
3,160
210
เฝ้าไร่
5
4,680
290
รวม
21
แนะนำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียนทั้งหมด


นายไพบูลย์ ดุลย์แสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์


นายไพโรจน์ ชารีราษฎร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาลชุม


นายฟ้าจรัส โพธิ์จันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเค็มนายอดิศักดิ์ เวียงคำ
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์


นายวิจิตร ราชาเดช
โรงเรียนบ้านหนองหลวง


นายเอกชัย แว่นพิมาย
โรงเรียนบ้านโคกกลาง

ข่าวประชาสัมพันธ์
สามารถดาวน์โหลดฐานข้อมูลเงินเดือนปี 2556 ได้แล้ว โพสเมื่อ 2014-08-18 09:33:27 น. อ่าน 945 ครั้ง
การเปิดใช้งานเว็บไซต์โรงเรียน โพสเมื่อ 2014-08-17 07:13:57 น. อ่าน 338 ครั้ง
แจ้งปรับปรุงระบบใหม่ ในส่วนของระบบสมาชิก โพสเมื่อ 2014-08-18 14:03:45 น. อ่าน 332 ครั้ง
ขอให้เจ้าหน้าที่ข้อมูลโรงเรียนลงทะเบียนในระบบก่อนเข้าใช้งาน โพสเมื่อ 2014-08-17 05:28:43 น. อ่าน 322 ครั้ง
ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ( DATA CMS v 1.0 )
พัฒนาโดย:: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.หนองคาย เขต 2
@ICT Nongkhai2 By นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ