ยินดีต้อนรับ  

ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Education Management Information System : EMIS)

22
ค้นหา
หรือ
***ขอให้เจ้าหน้าที่โรงเรียนทุกท่านลงทะเบียนก่อนเข้าใช้งานในระบบนะครับ***
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
อำเภอ
จำนวนตำบล
จำนวนโรงเรียน
จำนวนนักเรียน
จำนวนครู/บุคลากร
โพนพิสัย
11
9,373
683
รัตนวาปี
5
3,160
212
เฝ้าไร่
5
4,680
289
รวม
21
แนะนำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียนทั้งหมด


นายมนูญ อินทะวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น


นายปกครอง ธานัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำจำปา


ว่าที่ ร.ท.รัฐฐา มานัส
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดสั่งนายศุภกิจ ราชบุรี
โรงเรียนบ้านวัดหลวง


นางอุลัย สุโพธิ์
โรงเรียนบ้านนาตาล


นางประโลม นามกอง
โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่

ข่าวประชาสัมพันธ์
สามารถดาวน์โหลดฐานข้อมูลเงินเดือนปี 2556 ได้แล้ว โพสเมื่อ 2014-04-24 15:22:11 น. อ่าน 828 ครั้ง
การเปิดใช้งานเว็บไซต์โรงเรียน โพสเมื่อ 2014-04-23 13:40:21 น. อ่าน 298 ครั้ง
แจ้งปรับปรุงระบบใหม่ ในส่วนของระบบสมาชิก โพสเมื่อ 2014-04-24 03:22:31 น. อ่าน 301 ครั้ง
ขอให้เจ้าหน้าที่ข้อมูลโรงเรียนลงทะเบียนในระบบก่อนเข้าใช้งาน โพสเมื่อ 2014-04-23 01:37:54 น. อ่าน 289 ครั้ง
ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ( DATA CMS v 1.0 )
พัฒนาโดย:: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.หนองคาย เขต 2
@ICT Nongkhai2 By นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ